STRONA GŁÓWNA : KONTAKT : ENGLISH VERSION
 

Praktykę kancelarii dedykowaną podmiotom gospodarczym określa osiem segmentów naszej aktywności na rynku usług prawniczych:

1. Stała Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców polskich i zagranicznych,

2. Specjalistyczna obsługa przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wytwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji i obrotu paliwami oraz energią,

3. Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,

4. Reprezentacja podmiotów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych, jak również w postępowaniu arbitrażowym i mediacji, oraz w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych,

5. Restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz outsourcing usług,

6. Obsługa inwestycji na rynku nieruchomości,

7. Optymalizacja Podatkowa,

8. Zakładanie oraz rejestracja spółek na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.